Genealogie van de Familie Slothouwervan Krieken

Ga naar de inhoud

Privacy/DisclaimerPRIVACY

Alle personen op deze website, waarvan niet bekend is dat ze zijn overleden, worden als "Prive" weer gegeven, op deze manier wordt de Privacy van deze personen gewaarborgt.
De status "Prive" wordt pas opgeheven, als er een datum van overlijden is ingevuld, of als de geboorte datum meer dan 120 jaar geleden is.


DISCLAIMER
   
We besteden grote zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, maar geven geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten die op deze website voorkomen.
Ook voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website aanvaarden we geen aansprakelijkheid!Copyright by Dick Heijnekamp 

Terug naar de inhoud